Zdravý trénink!

Zdravý trénink!

Co si máme představit pod dnes tak moderními pojmy jako je „HEALTH FITNESS“ anebo „FYZIOFITNESS“?
Žijeme v úžasné době vyspělých technologií, žijeme rychle a pohodlně. A hodně se toho za posledních 50 let změnilo. Má to i svou stinnou stránku. Trpíme hypoaktivitou, sedavým stylem života a v neposlední řadě stereotypními činnostmi, které naši fyzickou schránku nepřiměřeně zatěžují…
Jsem přesvědčena, že jedinou cestou, jak si udržet celkové zdraví, je samozřejmě upravit kompletně životní režim a především kompenzovat neduhy moderní doby s pomocí cílené, individuální, pestré a rozvíjející fyzické aktivity.
Health Fitness, nebo-li „zdravý trénink“, v sobě prolíná zdravotní aspekty cvičení, prvky fyzioterapie a rehabilitace a propojuje je v komplexní péči směřující k rozvoji zdravotně orientované zdatnosti. Pod zdravým tréninkem alias health fitness si představuji nejen cvičení s vlastní vahou…, ale i komplexní přístup ke klientovi od kineziologické diagnostiky, přes cílený tréninkový program, až po správně zaměřenou relaxaci. Při své práci účinně propojuji znalosti ze studia a praxe fyzioterapie i fitness. Termínem fyziofitness označuji úzké zaměření lekcí na konkrétní zdravotní problém klienta nebo na diagnózu a sestavení pohybového režimu přímo na míru klientových obtíží s cílem co nejdříve klienta navrátit do „normálního“ života, do zaměstnání, k oblíbenému sportu apod.

Při práci s klienty dbám především na kvalitu provádění cviků a na to, aby byl pohyb co nejvíce přirozený a v každé jeho fázi aby bylo nastavení tělesných segmentů takzvaně centrované (v optimálním nastavení). Nejen kvalita provedení, ale i schopnost vnímat své tělo, pohyb a porozumění jeho signálům jsou důležité aspekty na cestě ke zdraví. Každá tréninková jednotka v sobě vždy obsahuje rehabilitační, tedy nápravná cvičení. Získáváte fyzickou kondici a rozvíjíte pohybové schopnosti aniž byste své tělo jakkoli přetěžovali, čímž se eliminují rizika vzniku bolestí pohybového aparátu nebo úrazu.

Připravuji klienty po stránce kondiční s cílem rozvinout jejich základní fyzickou zdatnost, zlepšit koordinační schopnosti a vytrvalost. Připravuji také redukční programy. Od kompenzačních cvičení a náprav pohybových stereotypů postupně zvyšuji nároky na klienta, lekce jsou pestré a motivující.