O nás

O nás

Mgr. Leona Kmentová (Roubková)

Registrovaná fyzioterapeutka
Instruktorka pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění
Absolventka fakulty tělesné výchovy a sportu a 1 lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

„Při sestavování a vedení lekcí je u mne na prvním místě Vaše zdraví“

„Pokud bych měla vyjádřit, kde vidím své uplatnění, tak je to především v preventivní fyzioterapii a v období od ukončení ambulantní léčby klienta do  jeho plného uzdravení.“

Z praxe vím, že fyzioterapie v ambulantních zařízeních trvá zhruba měsíc až dva. Jedna cvičební jednotka trvá obvykle 30 minut. Reálně „odcvičený“ čas se mnohdy významně zkracuje. Není výjimkou, že čekací doba na objednání bývá dlouhá i několik týdnů. Klientovy obtíže mezitím změní charakter nebo se i uklidní (což není důvod fyzioterapeuta nenavštívit). Kdo si tím prošel, pochopil, že tato cesta nikam nevede. Zřídkakdy lze za těchto podmínek trvale napravit změny, které vedly k obtížím klienta. A tak se často blokády, bolest i omezení pohybu vracejí. Může to být tím, že klient cvičí stále stejné cviky příliš dlouho, cvičí nesprávně nebo necvičí vůbec. A já vím, že pro zdraví těla je důležitá především  pravidelnost a pestrost pohybu.
Zkušenost mne naučila, že mnohdy by člověk přivítal pomoc odborníka, který by jej vedl i dalšími fázemi rehabilitace, cestou ke zlepšení a udržení dobrého zdraví. Věřím, že smysluplná spolupráce s fyzioterapeutem je trpělivou snahou o dokonalou souhru a koordinaci v pohybovém systému. Jde o proces. Cílem je cesta, která dává možnost posouvat se dál a vstříc tomu, co je reálné a dosažitelné. A to si vždy s klientem předem stanovíme. Pokaždé mě těší, že mohu být klientovi průvodcem na této nesnadné cestě.

Jakým způsobem pracuji?

Ve svém přístupu při práci s klienty spojuji vnímavost a cit pro pohyb a tělo (bývalé) vrcholové sportovkyně,  empatii  a pedagogicko-psychologické schopnosti fyzioterapeutky s motivující dynamickou povahou osobní fitness trenérky :-). Vím, že každý, pokud na sobě pracuje, nakonec dosáhne svých cílů. Při své práci naprosto respektuji individualitu každého klienta. Na základě kineziologické diagnostiky a konzultace s klientem doporučuji pohybový program. Ke každému klientovi přistupuji s jinou kombinací technik, metod a postupů, které jsem si osvojila v průběhu studia nebo se učím v rámci postgraduálního vzdělávání.

Kdysi jsem si vyzkoušela na vlastní kůži, že fyzioterapie umí i zázraky na počkání. Pár let studia a zkušeností v praxi mi ale ukázalo, že tomu tak není vždycky… K očekávaným výsledkům nás vede dlouhá cesta plná poznání, pochopení, vcítění, zkušenosti, pokory a trpělivosti. Uzdravování je proces. V průběhu života a získáváním zkušeností jsem pochopila, že kvalitní pohyb není hlavně o fyzické kondici, o rychlosti, počtu opakování a času stráveného ve „fitku“… Zkrátka není to o výkonu (na který jsme jako společnost nastavení). Kvalitní pohyb je především o dokonalém napojení se na sebe sama. Toto napojení Vám teprve umožní vnímat, co Vám Vaše tělo sděluje. Pak mu můžete dát opravdu to, co v pravém slova smyslu potřebuje.

DSC_1032 (2)

sportovní kariéra a zájmy

Od svých 10 let jsem se závodně věnovala sportovnímu aerobiku. Rok 2006 byl mou poslední závodní sezónou. Úspěšně jsem reprezentovala ČR na evropském i světovém šampionátu a v roce 2005 jsem získala titul mistryně světa ve fitness step aerobiku v Belgii. Vedle sportovních úspěchů jsem se účastnila finále v soutěži propojující sportovní talent a krásu Miss Aerobik ČR 2006.

Protože fyzioterapie a cvičení s klienty je pro mne zároveň velkým koníčkem, ve volném čase se nadále vzdělávám na kurzech, seminářích, konferencích zaměřených na fyzioterapii, psychosomatiku i fitness. Při své práci se snažím účelně propojit získané vědomosti a zkušenosti, abych svým klientům předala to nejlepší. Sama pro sebe ráda praktikuji jógu a relaxuji u dobré knihy, u kávy nebo při kresbě.

20140531_135301
Spartan Race 2014
poděkování

Děkuji svým blízkým a přátelům, klientům minulým, současným i těm budoucím za obrovskou podporu v tom, co dělám a co mě baví a naplňuje. Děkuji za Vaši důvěru v uplynulém roce 2015, ve kterém se mi splnil velký sen o vlastní praxi a těším se na další příjemné upocené, ale veselé okamžiky :-)!

Sleduj nás na: