O mně

O mně

Mgr. Leona Kmentová

Registrovaná fyzioterapeutka
Instruktorka pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění

„Při sestavování a vedení lekcí je u mne na prvním místě Vaše zdraví“

Pokud bych měla vyjádřit, kde vidím své uplatnění, tak je to především v preventivní fyzioterapii a v období od ukončení ambulantní léčby klienta do  jeho plného uzdravení.

Z praxe vím, že fyzioterapie v ambulantních zařízeních trvá zhruba měsíc až dva. Jedna cvičební jednotka trvá obvykle 30 minut. Reálně „odcvičený“ čas se mnohdy významně zkracuje. Není výjimkou, že čekací doba na objednání bývá dlouhá i několik týdnů. Klientovy obtíže mezitím změní charakter nebo se i uklidní (což ale na druhé straně není důvod fyzioterapeuta i tak nenavštívit). Kdo si tím prošel, pochopil, že tato cesta často nevede k úplnému vyřešení jeho obtíží. Může to být tím, že klient cvičí stále stejné cviky příliš dlouho, chybí tedy pestrost. Ale důvodů bývá více. Vím, že pro zdraví těla je důležitá především pravidelnost pohybu a eliminace chybných stereotypů pohybu.
Zkušenost mne naučila, že mnohdy by člověk přivítal pomoc odborníka, který by jej vedl i dalšími fázemi rehabilitace, cestou ke zlepšení a udržení dobrého zdraví. Věřím, že smysluplná spolupráce s fyzioterapeutem je trpělivou snahou o dokonalou souhru a koordinaci v pohybovém systému. Jde o proces. Cílem je cesta, která dává možnost posouvat se dál a vstříc tomu, co je reálné a dosažitelné. A to si vždy s klientem předem stanovíme. Pokaždé mě těší, že mohu být klientovi průvodcem na této nesnadné cestě.

Jakým způsobem pracuji?

Ve svém přístupu při práci s klienty spojuji vnímavost a cit pro pohyb a tělo (bývalé) vrcholové sportovkyně,  empatii  a pedagogicko-psychologické schopnosti fyzioterapeutky s motivující dynamickou povahou osobní fitness trenérky :-). Vím, že každý, pokud na sobě pracuje, nakonec dosáhne svých cílů. Při své práci naprosto respektuji individualitu každého klienta. Na základě kineziologické diagnostiky a konzultace s klientem doporučuji pohybový program. Ke každému klientovi přistupuji s jinou kombinací technik, metod a postupů, které jsem si osvojila v průběhu studia nebo se učím v rámci postgraduálního vzdělávání.

Kdysi jsem si vyzkoušela na vlastní kůži, že fyzioterapie umí i zázraky na počkání. Pár let studia a zkušeností v praxi mi ale ukázalo, že tomu tak není vždycky… K očekávaným výsledkům nás vede dlouhá cesta plná poznání, pochopení, vcítění, zkušenosti, pokory a trpělivosti. Uzdravování je proces. V průběhu života a získáváním zkušeností jsem pochopila, že kvalitní pohyb není hlavně o fyzické kondici, o rychlosti, počtu opakování a času stráveného ve „fitku“… Zkrátka není to o výkonu (na který jsme jako společnost nastavení). Kvalitní pohyb je především o dokonalém napojení se na sebe sama. Toto napojení Vám teprve umožní vnímat, co Vám Vaše tělo sděluje. Pak mu můžete dát opravdu to, co v pravém slova smyslu potřebuje.

Má sportovní kariéra a zájmy

Od svých 10 let jsem se závodně věnovala sportovnímu aerobiku. Rok 2006 byl mou poslední závodní sezónou. Úspěšně jsem reprezentovala ČR na evropském i světovém šampionátu a v roce 2005 jsem získala titul mistryně světa ve fitness step aerobiku v Belgii. Vedle sportovních úspěchů jsem se účastnila finále v soutěži propojující sportovní talent a krásu Miss Aerobik ČR 2006.

Protože fyzioterapie a cvičení s klienty je pro mne zároveň velkým koníčkem, ve volném čase se nadále vzdělávám na kurzech, seminářích, konferencích zaměřených na fyzioterapii, psychosomatiku i fitness. Při své práci se snažím účelně propojit získané vědomosti a zkušenosti, abych svým klientům předala to nejlepší. Sama pro sebe ráda praktikuji jógu a relaxuji u dobré knihy, u kávy nebo při kresbě.

Poděkování

Děkuji svým blízkým a přátelům, klientům minulým, současným i těm budoucím za obrovskou podporu v tom, co dělám a co mě baví a naplňuje. Děkuji vám všem za vaši důvěru v roce 2015, ve kterém se mi splnil velký sen o vlastní praxi a i v letech následujících. Těším se na další příjemné upocené, ale veselé okamžiky :-)!