Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání a pracovní zkušenosti

VZDĚLÁNÍ

 • 2012 – 2014 FTVS UK, nav.Mgr.,fyzioterapie
 • 2008 – 2011 1. LF UK, Bc., fyzioterapie
 • 2006 – 2009 TUL, Bc., sportovní management

odborné kurzy a certifikáty

 • Moderní fyziotrénink – CORE (PaeDr. Pavel Švejcar), 2017
 • Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (2015), registrovaný fyzioterapeut
 • Myofasciální integrace: Úvod do umění a vědy rolfingu I. a II. (2015)
 • Funkční tape v běžné praxi III. (2014), lektor Mgr. Marek Král
 • Pohyb a stabilita II. (2016), lektorka Clara Lewitová
 • Forma – Funkce – Facilitace I. (2014), lektor Mgr. Marek Král
 • O nohách – Kurz z oboru fyzioterapie funkce Clary Lewitové (2013)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (2013)
 • Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění (2012) – kurz akreditovaný MŠMT ČR, dotovaný 150 hodinami teorie a praxe v oblasti anatomie, funkční anatomie, obecné fyziologie a fyziologie zátěže, civilizačních onemocnění, preskripce pohybové aktivity a sportovního tréninku, výživy a psychologie, regenerace a rehabilitace
 • Kinesiotaping (2011)
 • Bosu Core Diplom (2009)
 • Malý diplom Aerobics (2007)

Invalid Displayed Gallery

Konference

 • Základy komplexního psychosomatického přístupu VI. (2015)
 • XV. Psychosomatická konference v Liberci (2014)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI v oboru

 • od 2/2017 do současnosti: Klinika GHC Praha, fyzioterapeutka
 • od 3/2016 do 01/2017: Alafia – RHB, s. r. o., fyzioterapeutka
 • 9/2013 až 5/2016 Centrum komplexní péče Sámova, s. r. o., fyzioterapeutka
 • 2012 až 2014 Fitnessie, s. r. o., osobní trenérka, fyzioterapeutka
 • od 2012 OSVČ (poskytování rekondičních a regeneračních služeb, poskytování tělovýchovných služeb)
 • 2009 – 2013 VŠTJ Medicina Praha, o.s., Rekondiční centrum, instruktorka PA  (fitness, aerobní aktivity) pro klienty s civilizačním onemocněním