Program FYZIO

Program FYZIO

Program FYZIO je zaměřen na zdravotní aspekty cvičení, zejména na vyrovnání svalových dysbalancí vznikajících vlivem jednostranného přetěžování, odstranění špatných pohybových návyků a na získání a rozvoj základní, zdravotně orientované fyzické zdatnosti.

Cvičení vždy přizpůsobujeme klientům na míru. 

Během individuálních lekcí zdravotního programu využíváme, pokud je to třeba, také manuálních technik (např. techniky myofasciální, mobilizační apod.).

A pro koho je program FYZIO vhodný?

  • Klienti trpící civilizačním onemocněním (cukrovka, hypertenze, obezita, metabolický syndrom, osteoporóza, bolesti zad)
  • Klienti s chronickými bolestmi pohybového systému
  • Klienti – sportovci – po úrazech, operacích, s chronickou bolestí
  • Klienti – hobby sportovci i nesportovci – po úrazech, operacích, s chronickou bolestí
  • Klienti senioři s aktivním přístupem k životu

Můžeme vám pomoci při:

  • subakutních a chronických bolestivých stavech
  • poúrazových nebo pooperačních stavech
  • civilizačních onemocněních (cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, metabolický syndrom, osteoporóza)
  • prevence vzniku obtíží (ergonomie, kompenzační cvičení)

 

Mgr. Leona Kmentová

Osobně v praxi upřednostňuji aktivní přístup k terapii. Pracuji převážně s dospělými klienty a dětmi od 8 let věku. V terapii využívám nejčastěji techniky myofasciální integrace,  prvky fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové, senzomotorickou stimulaci, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci a další. Vedle toho se specializuji na pacienty s civilizačními onemocněními a jako instruktorka poskytuji konzultace a cvičební lekce pro klienty s hypertenzí, diabetem, obezitou, metabolickým syndromem a bolestmi pohybového aparátu.