Ceník

Ceník

KINEZIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Komplexní diagnostika

120 min
vč.konzultace a terapie

1 500 Kč
*1000 Kč

Komplexní diagnostika do 90 min
vč.konzultace a terapie

1 000 Kč
*650 Kč

Cílená diagnostika 60 min

850 Kč

*cena je platná při zakoupení permanentky

KONZULTACE

Vstupní konzultace

zdarma

Konzultace 30 min

400 Kč

     

PROGRAM FITNESS/FYZIO

850 Kč / 1 lekce 1 lekce

850 Kč

750 Kč / lekce / 1 měsíc 4 lekce

3.000 Kč

650 Kč / lekce /3 měsíce 12 lekcí

 7.800 Kč

     

REGENERACE

Terapeutická masáž
(zahrnuje diagnostiku)
90 min

 1 300 Kč

Terapeutická masáž 60 min

850 Kč

Relaxační masáž 30 min

450 Kč

Sportovní masáž 30 min

450 Kč

TEJPOVÁNÍ

Kinesiotape – páska* 1 cm

2 Kč*

Tejpování** 30 min

300 Kč

Fixační tejping (vč.materiálu)

 

30 min

450 Kč

     

*cena pouze za materiál je účtována při tejpování v rámci běžné lekce nebo jiné služby (např. diagnostika)
**Služba kineziotejping zahrnuje vyšetření, ošetření a tejpování. Cena nezahrnuje spotřebovaný materiál

CENÍK SKUPINOVÝCH LEKCÍ

Počet lekcí

1

1
Senioři/Studenti
10
Zdravá záda

 

Cena 210,- Kč 190,- Kč* 1700,- Kč  

*klienti nad 65 let věku. Sleva 10% na služby.

V ceně každého programu: 

  • služby fyziotrenérky a vstup do studia,
  • přednostní rezervace a fyzio pohotovost
  • pitný režim na lekci,
  • zapůjčení ručníku nebo osušky, prostěradlo,
  • online fyzioterapeut – konzultace po emailu, telefonu i mimo smluvený termín,
  • měření na bioimpedanční váze Omron a měření obvodů těla,

Další informace:

  • Storno smluvené lekce je možné bezplatně 48 hodin před termínem.
  • Klientům s permanentkou jsou termíny rezervovány přednostně.
  • Platnost permanentky je časově omezena. Po dohodě je možné platnost prodloužit, maximálně však o 30 dní a nelze ji prodlužovat opakovaně.
  • Permanentky na 12 a více lekcí jsou přenosné na jinou osobu. Předplacené lekce můžete čerpat společně s osobou Vámi určenou.

Nejsme smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny.

Sleduj nás na: